နည္းပညာမ်ား

MAC (media access control) လို႕ေခၚဆိုျပီး

ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးနွင့္တစ္လံုးAddress တူညီစြာ

ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈ႕ေပးသည္။ထို႕သို႕တူညီစြာ

ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းေက်ာင့္ မ်ားစြာေသာျပႆနာသည္

မိမိကြန္ပ်ဴတာတြင္လာေရာက္ထိခိုက္ေစသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ MAC ရဲ႕ Address ကိုခ်ိန္းလိုသည္။

သို႕ေသာ္ မူလရွိေသာ MAC Address ကို စာအုပ္တြင္မွတ္ထားပါ။

MAC Address ကို

Physical Address နဲ႕တူညီပါသည္။ အရင္ဆံုး

Start ကိုနွိပ္ျပီး Run ကိုႏွီပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ cmd ရိုက္ထည့္ပါ

ထို႕ေနာက္ ipconfig /all ကိုရိုက္ထည္ပါ။

Physical Address ကိုစာအုပ္တြင္မွတ္သားပါ။

Start ကိုနွိပ္ျပီး Run ကိုႏွီပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ ncpa.cpl ရိုက္ထည့္ပါ

Local Area Network ကိုနွစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီး Properties ကိုႏွိပ္ပါ။

Configure ကိုနွိပ္ပါ။ Advanced ကို ႏွိပ္ျပီး Local Administered

Address ကိုေရြးျပီး

ေဘးတြင္ရွိ Value ကိုေရြးပါ ထိုေနာက္မိမိႏွစ္သက္ေသာ

ဂဏန္း ၁၂လံုးကိုရိုက္ထည့္ပါ။

OK ကိုနွိပ္ပါ။

Start ကိုနွိပ္ျပီး Run ကိုႏွီပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ ncpa.cpl ရိုက္ထည့္ပါ။

Physical Address သည္ မိမိရိုက္ထည့္ေသာ ဂဏန္း

၁၂လံုးျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

MM Flashsongs တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္

ေယာင္အဲလင္းနည္းညာမွကူးယူျခင္းျဖစ္ပါသည္၊

အဆင္ေျပပါေစ...

မယ္လိုဒီေကာင္မေလး...

 

Hacking နည္းပညာမ်ား

 http://www.ziddu.com/download/6019826/veryeasyuseful1.pdf.html
Acrobat.pdf
View Download
Acrobat သူလည္းၿမန္မာလိုပဲ  5306k v. 1 Sep 2, 2009 12:41 AM wai yan
Adobe Illustrator Tutorial.pdf
View Download
  2014k v. 1 Sep 2, 2009 10:29 AM wai yan
Copy of Hacking (MM).pdf
View Download
ဟက္ကင္းကို ၿမန္မာလိုေရးထားတာပါ။ စံုေတာ.မစံုဘူး ဗဟုသုတေပါ.  359k v. 1 Sep 24, 2009 10:29 AM wai yan
Copy of PageMaker 7.0.pdf
View Download
pagemaker 7.0 ၿမန္မာလိုေလးပါ  3459k v. 1 Oct 19, 2009 9:53 AM wai yan
do_and_don_t_internet_users.pdf
View Download
အင္တာနက္သံုးတဲ.သူေတြအတြက္သတိေပးတဲ.အခ်က္ 8ခ်က္  658k v. 1 Oct 7, 2009 9:42 PM wai yan
dreamweaver8.pdf
View Download
dreamwaver 8 ပါ။  1012k v. 1 Sep 2, 2009 12:44 AM wai yan
FrontpageXP.pdf
View Download
front page XP ပါ  1750k v. 1 Sep 2, 2009 12:47 AM wai yan
gmail_hack.pdf
View Download
ဂ်ီေမးဟက္ကင္းတဲ. ဗဟုသုတ ရတာေပါ.  4623k v. 1 Sep 2, 2009 10:10 AM wai yan
gtalkcase.pdf
View Download
web cam ဗိုင္းရပ္သတ္နည္းေလးပါ။ ဗိုင္း ရပ္စ္ တစ္ခါမွ မသတ္ဖူးတဲ. သူၿဖစ္ပါေစ။ဒါေလးဖတ္ၿပီး web cam ဗိုင္းရပ္စ္ကို သတ္လို.ရတယ္။  1643k v. 1 Oct 7, 2009 9:33 PM wai yan
guide-burmese.pdf
View Download
ေက်ာ္ေနၾကသူမ်ားလို.ေခၚမလားပဲ  1109k v. 1 Sep 2, 2009 10:39 AM wai yan
Hacking part1.pdf
View Download
  359k v. 1 Sep 2, 2009 9:54 AM wai yan
help-burmese.pdf
View Download
Gpass ဆိုတာ ၾကားပဲၾကားဖူးၿပီး ဘာမွန္းမသိတဲ. သူေတြ ကို gpass နဲ. မိတ္ဆက္ေပးထားတဲ. စာအုပ္ေလးပါ။  145k v. 1 Oct 7, 2009 9:35 PM wai yan
How+to+Grow+as+a+Graphic+Designer.pdf
View Download
  1715k v. 1 Sep 2, 2009 10:37 AM wai yan
Making Blog.pdf
View Download
  2197k v. 1 Sep 2, 2009 10:42 AM wai yan
making-wordpress-blog.pdf
View Download
wordpress ကုိ ဘယ္လုိတည္ေဆာက္မလဲ  1006k v. 1 Oct 7, 2009 9:40 PM wai yan
Microsoft Word 2002.pdf
View Download
microsoftword အသံုးၿပဳနည္းကို ၿမန္မာလိုေရးထားးတာပါ။ေတာ္ေတာ္ေလးကိုုစံုပါတယ္။  3250k v.

 


Get a scroller sign at http://www.glitteryourway.com!